Geçtiğimiz günlerde Hava-İş Sendikası yaptığı duyuru ile THY’deki üyelerine kısaca Toplu İş Sözleşmesine aykırı ve personel aleyhine olan FTL (flight time limitations) kurallarının uygulanamayacağına yönelik sert içerikli bir mail gönderdi. Mailin amacı yılbaşından beri THY’nin tek taraflı olarak uyguladığı ve sendikanın rızasını almadığı FTL hükümlerinin personel aleyhinde olanlarının hukuken geçersiz olduğunu duyurmaktı. Peki, bu duruma nasıl gelindi:

Geçtiğimiz yıl imzalanan 25.Dönem Toplu İş Sözleşmesi sırasında bu konu gündeme gelmiş ancak SHGM tarafından uygulanması için 2017 yılı başı öngörüldüğünden ileride bir araya gelinerek konunun çözüme kavuşturulması hususunda mutabık kalınmıştı. Bu amaçla 2016 yılı sonundan 2017 Mayıs ayı başına kadar yapılan görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamamış ve bu aşamada THY tek taraflı olarak FTL’i uygulamaya başlamıştı.

EASA’nın düzenlemesi olan FTL uçucu personelin uçuş sürelerini düzenliyor ve sınırları belirliyor. Ancak THY’de yürürlükte olan bir Toplu Sözleşme var ve bu ikisinin çelişmesi durumunda hangisi uygulanacağı problemin ana kaynağı. THY FTL’in uygulanacağını söylüyor. Öyle ki THY yöneticileri her yerde TİS’in ilgili maddelerinin hükmünün kalmadığını FTL’in geçerli olduğunu söylerken Ekip Planlamanın TİS’e aykırı uygulamalarına itiraz eden personele de artık TİS değil FTL geçerli diye bildirimde bulunduğu ısrarcı olup görev tebliğini TİS’e aykırı olduğu gerekçesiyle kabul etmeyenleri de zorlayıp ücret kesintileri yapmaya başladığı herkesin malumu. Bu durum karşısında sendika da duyuru yapmak mecburiyetinde kaldı. Çünkü 25.Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 95. Maddesinin 2.a bendi çok net bir şekilde konuyu açıklıyordu aslında.

“Bu Toplu İş Sözleşmesinin veya Ortaklık ilgili yönetmeliklerinin/prosedürlerinin düzenlediği hükümler konusunda, ilgili resmi mercilerce yürürlüğe konulmuş veya konulacak her türlü yasal mevzuatla ilgili olarak; bu mevzuatlarda aynı konuda farklı düzenleme olması halinde sadece personel lehine olanı uygulanır

Bu ifade orta zekâya sahip hukuktan hiç anlamayan biri için bile her şeyi açıklıyor. Sadece FTL’le ilgili değil hangi konuyla ilgili olursa olsun personel aleyhine olan değişiklikler uygulanmaz.

Peki bu kadar açık bir hükme rağmen THY işvereninin hukuk tanımaz bir tavır takınmasının sebebi nedir?

‘Bu sene sonunda sendika seçimleri var nasılsa, biz ne yaparsak yapalım sendika ses çıkaramaz biz de istediğimiz gibi hukuksuzluk yaparız’ düşüncesi mi var zihinlerinde.

Sendika yaptığı duyuru ile kazın ayağının hiç de öyle olmayacağı mesajını verdi. Buna rağmen THY ısrarla hukuka aykırı uygulamalarına devam ediyor.

Sendika yol ayrımına geldi: Ya işçileri arkasına alıp THY’nin usulsüzlüklerine karşı mücadele edecek ya da sesini çıkarmayıp üzerine yapıştırılmaya çalışılan imajı pekiştirecek.

Sonucu önümüzdeki günlerde göreceğiz ancak ben sendikanın dik durup rüştünü ispatlayacağını düşünüyorum.

Umarım yanılmıyorumdur.

 

3 Yorum

BİR CEVAP BIRAK