Bilindiği gibi sık sık rapor alan personelin iş sözleşmesinin feshedilmesi havacılık sektöründe en sık görülen fesih sebeplerinden biridir. Özellikle kabin personelinin işleri gereği Dünya’nın çeşitli ülkelerine uçuşlar gerçekleştirmeleri, sürekli basınç farkları ve farklı doğal ortamlara maruz kalmaları neticesinde çeşitli hastalıklardan muzdarip olmaları söz konusu olmaktadır. Başta kulak-burun-boğaz rahatsızlıkları olmak üzere meslek hastalığı olarak ta kabul edilebilecek rahatsızlıklara tutulmaları hallerinde, bu kişiler sivil havacılık kuralları doğrultusunda uçuş gerçekleştirememekte ve bu nedenle de rapor almak durumunda kalmaktadırlar.

İşverenler, kabin ve kokpit personelinin bu şekilde sık sık rapor almaları hallerinde özellikle tekrar eden kulak burun boğaz rahatsızlıklarında personelin uçuş ekibi olarak çalışabilmesi için gerekli sağlık koşullarını taşımadığını ve personelin operasyonel aksaklığa sebep olduğunu ileri sürerek personelin iş sözleşmesini feshetmektedirler.

Uçuş personelinin yukarıda anlatılan sebeplerle rapor alması gerekçe gösterilerek iş sözleşmesinin feshinde bir çalışanın sık sık rapor alarak işe gelmemesi neticesinde o işyerinde çalışan diğer çalışanların iş yükünde artma olduğu ve iş akışının, uçuş operasyonun aksaması neticesinde işyerinde olumsuzluk yaratıldığı iddia edilmektedir.

Sık sık rapor almak sebebi ile fesih halinde personele koşulları oluşmuşsa; kıdem ve ihbar tazminatının yanında personelin hak etmiş olduğu ancak kendisine ödenmemiş bulunan tüm işçilik alacakları ödenir.

Sık sık rapor almak sebebiyle fesih, önceki yazımızda değindiğimiz performans sebebiyle iş sözleşmesinin feshinde olduğu gibi işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli bir fesih sebebidir. Bu nedenle iş güvencesi hükümlerine tabi personelin iş sözleşmesinin feshi söz konusu olacaksa fesihten önce almış olduğu raporlara ilişkin işçiden savunma alınması ve fesih bildirimin işçiye yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekmektedir.  Hakkında savunma istenmeyen raporlar feshe gerekçe gösterilememektedir. Diğer geçersiz fesih hallerinde olduğu gibi; iş güvencesi hükümlerinden faydalanan personelin bir ay içerisinde işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır.

Kabin Personelinin sık sık rapor alması iddiası ile yapılan feshin geçerli sebeplere dayanıp dayanmadığının olaya göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Personelin sürekli kısa süreli ama adet olarak çok fazla rapor alması, alınan raporların farklı doktorlardan farklı hastalıklara ilişkin verilmiş raporlar olması, personelin sıklıkla boş günlerinden önce ve sonra rapor alması, personelin çalıştığı süre boyunca her yıl çok sayıda rapor alması, personelin diğer çalışanlardan daha fazla ve makul olarak kabul edilemeyecek sayıda rapor alması, Yargıtay tarafından feshi geçerli kılan nedenler olarak kabul edilmektedir.

Kabin personelinin sık sık rapor alması sebebiyle yapılan fesihlerde; sivil havacılık kuralları da göz önünde bulundurularak; alınan raporların niteliği,  işyerinde gerçekten de sırf bu sebeple operasyonel aksaklığın meydana gelip gelmediğinin ve de en önemlisi işçinin performans durumunun ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK